Din bolig » Opsigelse og fraflytning
Opsigelse

Når du skal fraflytte din bolig, er der en række aktiviteter der skal løbe af stablen. Som det første skal din bolig opsiges. 

>> Sådan siger du din bolig op (Link til AAB.dk)

Når boligen er opsagt og fraflytningsdatoen fastsat, skal din bolig genudlejes, der skal foretages et fraflytningssyn og din bolig skal istandsættes. Som det sidste vil du modtage en flytteafregning.


Din bolig skal genudlejes
Det betyder, at AAB´s udlejning sender tilbud ud til interesserede boligansøgere, der står på venteliste. De vil - på nøje aftalte tidspunkter - komme på besøg, for at se din bolig. 


Fraflytningssyn
Ca. 1 måned før fraflytning vil du modtage en indkaldelse til syn af din bolig. Fraflytningssynet foretages af Afdeling 16´s vurderings-inspektører. Ved fraflytningssynet gennemgås din bolig, og en fraflytningsrapport udarbejdes. Rapporten gennemgår vedlige-holdelsesstanden i din bolig. Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af flytteprocessen, både for dig og din boligafdeling. 


Istandsættelse af boligen
Hvordan istandsættelse af boligen skal foregå ved fraflytning, afhænger af hvilken type vedligeholdelsesordning, A eller B, I har valgt at køre efter i jeres boligafdeling. Flertallet af AAB's boligafdelinger benytter sig af A-ordningen.
Boligforeningen AAB - afdeling 66 | Sverrigsgade 3 A, st. tv | 2300 København S |