Bestyrelsesreferat 06-2019
Referat - Bestyrelsesmøde 11.6.2019
   
   
1) Udskiftning af køkkenlåge i bøg fra 1992 Udskiftningen af låger fra 1992 sker over de næste 6-7 år
  2016 - der blev skiiftet i 7 lejemål
  2017 - Der blev skftet i 5 lejemål i 2017  samtidig blev 2 ungdomsboliger opgraderet med køleskab, kogplader, vask, blandingsbatteri  samt nyt skab + nye låger + ny bordplade
(kun sidstnævnter 3 er konteret på konto køkkenlåger)
  2018 - Der blev skifter i 7 lejemål i 2018 heraf i 3 ungsomsboliger, desuden er en ungdomsbolig blevet opgraderet om beskrevet ubder 2017
  2019 - Der er skiftet i 3 lejemål i 2019 og bestilt til 2 og en ungdomsbilig skal have skiftet trinette ud med bordplade, vask, blandingsbatteri og kogeplade.
2) De kommunale tilsynsmyndigheder kræver
at de almene boligforeninger sparer på
udgifterne ved at være mere effektive for
at holde huslejen i ro
 
For AAB´s vedkommende drejer det sig
om 8,15 % fra 2014 til 2020
 
   
Målet er 232.800 kr ved udgangen af
2020
Det går fint med effektiviseringen
   
Følgende områder skal der stadig spares
 
   
Afdelingens energiforbrug
Der er bestilt udskiftning af de sidste 37 lamper og der etableres en ny lampe til bagsiden af storskrakdsskuret. Denne kommer til at lyse ud mod de parkerede biler
Lønninger og rengøring  * Vi har  skifte rengøringsleverandør
  * Vi har skiftet vinduespudser
  * samt andre tiltag
Låge Hallandsgade 9

Der bliver etableret en galvaniseret låge ved nedgang til kælderen.                                                                           Der støbes i uge 28
Revner i murværk Vi har revner flere steder i vores murværk
  Der er afsat midler i 2019 til at 2 revner kan blive lukket fra bund til top.
  Der er bestilt murer til Sverrigsgade 10 i gården ind mod nr. 6 B og på forsidn/venstre ved nr 12
3) Flyttelejligheder
Vi havde en i marts og har pt. 4. der skal istandsættesi perioden  fra 01.juli til 15. august. 2 af disse er ungdomsboliger
4) Kontoret er åbent næste gang 09.07.2019
5) Næste bestyrelsesmøde 09.07.2019
   
   
Boligforeningen AAB - afdeling 66 | Sverrigsgade 3 A, st. tv | 2300 København S |