Bestyrelsesreferat 12. 2019
Referat - Bestyrelsesmøde 11.12.2019
   
   
Udskiftning af køkkenlåger i gammel etappe Udskiftning af låger fra 1992 sker over de næste 6-7 år
  Der er udskiftet:
  i 7 lejemål i 2016
  i 5 lejemål i 2017  og  desuden er trinnetter i 2 ungdomsboliger opgraderet til køleskab + kogplader + vask og blandingsbatteri + nyt skab + nye låger + ny bordplade (kun sidstnævnter 3 er konteret på konto køkkenlåger
  i 7 lejemål i 2018 heraf 3 ungsomsbolig,  (se 2017)
  i 7 lejemål i 2019  heraf 1 ungdomsbolig
De kommunale tilsynsmyndigheder kræver at de almene boligforeninger sparer på udgifterne ved at være mere effektive for at holde huslejen i ro  
For AAB´s vedkommende drejer det sig om 8,15 % fra 2014 til 2020  
Målet er 232.800 kr ved udgangen af 2020 og det går fint med effektiviseringen
Følgende områder skal der stadig spares på  
Afdelingens energiforbrug Initeritiv: de sidste lamper med sparrepærer er udskiftes med led i 2019
Lønninger og rengøring  * Vi har  skifte rengøringsleverandør
  * Vi har skiftet vinduespudser
  * samt andre tiltag
Afdelingsmøde 2019 Ønsker
  Småbørnsgynge er opsat
  Hjemmeside er opdateret
Ledlamper Loftslamperne i selskabslokalet er udskiftet med led og lysdæmper. 
Selskabslokale Opvaskemaskinen der  var defekt er udskiftet med en ny af mærket ASKO 
Aktion oprydning i opgangene og efterfølgende hovedrengøring Aktion oprydning er gennemført og nu er der også gjort hovedrent i opgangene.                  
HUSK at der fortsat ikke må henstå effekter af nogen art i opgangene, bortset fra barnevogne der tilhører familier med børn under 3-4 år.                                     
Ved brud på reglerne indberetteres det til AAB´s juridiske afdeling.                                                                                               Ikke afhentede effekter bortskaffes den 17.12.2019
Kontoret er åbent næste gang 14.01.2020
Næste bestyrelsesmøde 14.01.2020
Boligforeningen AAB - afdeling 66 | Sverrigsgade 3 A, st. tv | 2300 København S |