Afdelingen » Faciliteter
Afdelingens fællesfaciliteter

Her præsenteres afdelingens fælles faciliteter:

Fællesvaskeri

Antenne/kabelTV

Fælleslokale


Se nedenfor

Fællesvaskeri 

Afdelingens fællesvaskeri finder du i Sverrigsgade 3 st. th.

På vaskeriet er der:

3 Vaskemaskiner
1 Tørretumbler
1 Strygerulle

Vaskeriet er aflåst med en magnet-kodelås. Du får adgang til vaskeriet ved at føre din brik forbi sensoren, som sidder til højre for døren til vaskeriet.

Du reseverer vasketid enten på den enkelte vaskemaskine eller på internettet www.e-vaskeri.dk

Der er 6 vasketure i løbet af dagen.

fra kl. 07:00 til kl. 09:30
fra kl. 09:30 til kl. 12:00
fra kl. 12:00 til kl. 14:30
fra kl. 14:30 til kl. 17:00
fra kl. 17:00 til kl. 19:30
fra kl. 19:30 til kl. 22:00

Brug af vaskemaskiner, tørretumbler og strygerulle skal være afsluttet senest kl. 22:00, hvor lyset automatisk slukkes. 

Husk at du selv skal medbringe sæbe og skyldemiddel.

Det er ikke tilladt at medbringe hunde på afdelingens vaskeri

 
For din egen skyld, beder vi dig derfor om at:
 
 • lukke døren efter dig (låser automatisk)
 • lade være med lukke andre ind på vaskeriet                      
Vi beder dig meddele evt. hærværk:
 
 • enten med en mail til ”afd66@aab.dk”
 • eller lægge et brev i bestyrelsens postkasse

HUSK at beskrive hvad, der er galt og hvornår du har opdaget hærværket (dato og klokkeslæt)

                                                                 

 
Antenne/kabelTV


Afdeling 66 er tilsluttet hybridnet - YouSee.

Alle boliger modtager således YouSee´s grundpakke, betalingen herfor er indeholdt i boligafgiften (Antennebidrag)

YouSee tilbyder vores beboere følgende tillægsydelser (betales direkte til YouSee:

10 (ekstra) bland selv kanaler (kræver en boks og kort)
10 (ekstra) faste kanaler (svarer til mellempakken)
36 (ekstra bland selv kanaler (kræver en boks og kort)
36 (ekstra) faste kanaler (svarer til fuldpakken)
bredbånd
mobiltelefoni
fastnet


Det antennebidrag du betaler via din husleje, dækker:  

        Henlæggelse

        YouSee´s grundpakke (Hybridnet)

        Afgift til Verdens tv (tidligere Copydan)

        Administrationsgebyr til AAB´s adminitration (Svend Aukens Plads)  

Disse udgifter deles ligeligt mellem alle beboere og dette kan vi, som beboere ikke slippe for at betale.

Der er en enkelt undtagelse fra ovennævnte, hvis man ikke har fjernsyn og internetforbindelse og derfor kan dokumentere, at man kun betaler radiolicens, kan man slippe for at betale den del af antennebidraget, der vedr. afgift til Copydan, hvilket svarer til en månedlig besparelse på ca. 26 kroner. Der skal dog underskrives en Tro & love erklæring og forevises kvittering for betalt radiolicens hvert år i november, gældende for det kommende år.

 

Fælleslokaler
 
Regler for brug af fælleslokalet
 
Bestilling:
 

Bestilling af fælleslokalet sker ved at du 
sender en mail til ejendomsservice@aab.dk om, at du ønsker at leje selskabslokalet.

Oplys venligst::
Navn, adresse og telefonnummer
Datoen for hvornår du ønsker at leje lokalet.

Hvis du ikke har adgang til at sende en mail til os, så læg venligst en seddel i vore postkasse eller kom ned på vores kontoret den 2. tirsdag i måneden.
 
Kontoret har åbent den 2. tirsdag i måneden mellem kl. 19:00 og 19:30
 
 
Lokalet må kun lejes af afdelingens beboere og lejeren skal selv deltage i arrangementet.
 
Pris:
 
Leje                                        500 kroner
Depositum                           1.000 kroner  

Leje og depositum indbetales på afdelingens bankkonto.

Depositumet tilbagebetales efter at bestyrelsen har haft lejlighed til at konstatere at lokalet er ryddet og rengjort. Tilbagebetaling af depositum sker til din bankkonto.

 
Faciliteter og service:
 
 I lokalet forefindes: 
 •  keramisk komfur
 •  køle- fryseskab
 •  Opvaskemaskine
 •  2 kaffemaskiner
 •  1 elkedel
 •  Borde, stole og service til 30 personer 
 
Der forefindes ikke duge, servietter håndklæder, viskestykker, sæbe WC papir og køkkenruller i lokalet.
 
Regler:
 
 • Der må ikke spilles musik for åbne vinduer og døre.
 • Efter kl. 24:00 skal musikken være på snakke niveau og musik og sang skal ophøre senest kl. 01:00, hvorefter lokalet skal forlades..
 • Unødig musik og støj i forbindelse med arrangementet og den efterfølgende oprydning og rengøring, skal undgås.
 • Ophold i mellemgangene og på udendørsarealerne må ikke være til gene for de øvrige beboere.
 • Endvidere gælder almindelige ordensregulativer
 • Der må ikke ryges i lokalet, på toilettet i elevator og andre steder i kælderen
 
Rengøring:
 
Rengøringen inkl. opvask skal være udført, således at lokalet kan overtages af en ny lejer.

 
Evt. manglende rengøring og udbedring af skader, vil blive udbedret på lejerens regning.

 
Overtrædelse af reglerne vil kunne medføre, at lejeren udelukkes fra at leje lokalet ved en senere lejlighed.

 
Boligforeningen AAB - afdeling 66 | Sverrigsgade 3 A, st. tv | 2300 København S |