Bestyrelsesreferat 09-2019
   
Referat - Bestyrelsesmøde 10.9.2019
   
   
Udskiftning af køkkenlåger i gammel etappe Udskiftning af låger fra 1992 sker over de næste 6-7 år
  Der er udskiftet:
  i 7 lejemål i 2016
  i 5 lejemål i 2017  og  desuden er trinnetter i 2 ungdomsboliger opgraderet til køleskab + kogplader + vask og blandingsbatteri + nyt skab + nye låger + ny bordplade (kun sidstnævnter 3 er konteret på konto køkkenlåger
  i 7 lejemål i 2018 heraf 3 ungsomsbolig, desuden er en ungdomsbolig blevet opgraderet (se 2017)
  i 6 lejemål i 2019 og bestilt til 1
De kommunale tilsynsmyndigheder kræver at de almene boligforeninger sparer på udgifterne ved at være mere effektive for at holde huslejen i ro  
For AAB´s vedkommende drejer det sig om 8,15 % fra 2014 til 2020  
Målet er 232.800 kr ved udgangen af 2020 og det går fint med effektiviseringen
Følgende områder skal der stadig spares på  
Afdelingens energiforbrug Initeritiv: de sidste lamper med sparrepærer udskiftes med led i 2019
Lønninger og rengøring  * Vi har  skifte rengøringsleverandør
  * Vi har skiftet vinduespudser
  * samt andre tiltag
Afdelingsmøde 2019 Ønsker
  Småbørnsgynge er  bestilt
  Hjemmeside er opdateret
Ledlamper Der bestille udskiftning af de sidste 38 lamper
  Der er bestilt udskiftning af loftslamperne i selskabslokale
Selskabslokale Opvaskemaskinen er defekt og der skal en ny til. En Miele koster 22.000 hvilket ikke er acceptabelt.
  Vi leder videre
Kontoret er åbent næste gang 08.10.2019
Næste bestyrelsesmøde 08.10.2019
0  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Boligforeningen AAB - afdeling 66 | Sverrigsgade 3 A, st. tv | 2300 København S |