Bestyrelsesreferat 02 - 2020
   
Referat - Bestyrelsesmøde 11.02.2020
   
   
Udskiftning af køkkenlåger i gammel etappe Udskiftning af låger fra 1992 sker over  6-7 år
  Der er udskiftet:
  i 7 lejemål i 2016
  i 5 lejemål i 2017  og  desuden er trinnetter i 2 ungdomsboliger opgraderet til køleskab + kogplader + vask og blandingsbatteri + nyt skab + nye låger + ny bordplade (kun sidstnævnter 3 er konteret på konto køkkenlåger
  i 7 lejemål i 2018 heraf 3 ungsomsbolig,  
  i 7 lejemål i 2019  heraf 1 ungdomsbolig
  i 2020 bestilt til 3 lejemål, heraf 3 ungdomsboliger
   
De kommunale tilsynsmyndigheder kræver at de almene boligforeninger sparer på udgifterne ved at være mere effektive for at holde huslejen i ro  
For AAB´s vedkommende drejer det sig om 8,15 % fra 2014 til 2020  
Målet er 232.800 kr ved udgangen af 2020 og det går fint med effektiviseringen
Følgende områder skal der stadig spares på  
Afdelingens energiforbrug Initeritiv: de sidste lamper med sparrepærer er udskiftes med led i 2019
Lønninger og rengøring  * Vi har  skifte rengøringsleverandør
  * Vi har skiftet vinduespudser
  * samt andre tiltag
Samarbejde mellem os og Ejerforeningen Sverrigsgade 6 A, 6 B og Hallandsgade 11Der bliver hurtigst muligt etableret nyt hege mellem Sverrigsgade 6 B og 10.                                                       Nyt hegn mellem Sverrigsgade 10 og Hallandsgade 11 er bestilt                                                       Trær i skel beskæres                                                                     udgiften deles 50/50                                            
   
   
YouSee Der arbejdes på en plan for håndtering af beboerbes mulighed for at opsige YouSee 
Flyttelejligheder.  en pr. 31.3.2020
Årets Afdelingsmøde Afholdes den 26.5.2020
Kontoret er åbent næste gang 10.03.2020
Næste bestyrelsesmøde 10.03.2020
Boligforeningen AAB - afdeling 66 | Sverrigsgade 3 A, st. tv | 2300 København S |