Afdelingen » Bestyrelse

Afdelingsbestyrelsen

P
å ekstraordinært afdelingsmøde den 8.1.2019 blev det besluttet at bestyrelsen indtil ordinært møde i maj 2019 består af:


Birthe Faxøe Larsen            
Andreas Kongebro     

Jens Kappel
Hjalte Bjørnson
Anna-Cecilia Starup


I absolut akutte tilfælde kan du ringe til bestyrelsen
 
fx:

  • hvis et vandrør springer
  • hvis en rude er gået itu og du ikke selv kan dække af med plastik
  • eller lignende

I IKKE akutte situationer beder vi jer kontakte varmemesteren i hans kontortid, mandag og tirsdag samt torsdag og fredag mellem 8:00 og 8:30, eller om at sende en mail bga.aab66@aab.dk


I er som altid også velkommen til at sende en mail til bestyrelsen på adressen afd66@aab.dk, eller lægge en seddel i postkassen, der tømmes dagligt. Husk altid adresse og telefonnummer.

Du finder telefonnumrene på opslag ved vaskeriet.

 

Boligforeningen AAB - afdeling 66 | Sverrigsgade 3 A, st. tv | 2300 København S |