Forside

AAB - afdeling 66

Velkommen til AAB - Afdeling 66´s lokale hjemmeside


Augiust 2017

Vi har slået ejendomskontor og bestyrelseskontor sammen så når du vil besøge Bernd eller bestyrelsen, så er begge dele på adressen Sverrigsgade 3 A, st. tv.
___________________


Juni  2017
 
Bernd (vores ejendomsfunktionær) holder ferie i uge 27, 28 og 29.
 
Hvis du skal i kontakt med ejendomskontoret i perioden fra mandag den 3.7.2017 til fredag den 21.7.2017, kan du:
 
1. Lægge en seddel i vores postkasse ved vaskeriet.
2. Sende en mail til afd66@aab.dk
3. Besøge bestyrelsen i dennes kontortid tirsdag den 4.7.2016 mellem kl. 19:00 og 19:30

Postkassen tømmes dagligt mandag-torsdag i alle 3 uger.
Mail besvares i alle 3 uger

husk:  navn, adresse og telefonnummer.

Bestyrelsen vil vurdere om sagen kan vente til Bernd er tilbage. Hvis det haster, tilkalder vi selvfølgelig en håndværker.
Du bliver selvfølgelig orienteret om vores beslutning.


Venlig hilsen

BESTYRELSEN i AFDELING 66
 __________________________


Marts 2017

Aflæsning af el-måler

En del af vore beboere kan ikke selv aflæse deres elmåler, da denne er i et aflåst rum.

Vi beder dig aflevere brevet fra Radius i vores postkasse ved vaskeriet, senest 5 dage før du ønsker aflæsningen skal ske.

Bernd vil så aflæs måleren og aflevere brevet tilbage til dig, påført målertallet, inden  fristens udløb.

Herefter skal du selv indberette til Radius


​Der aflæsses ikke målere i perioden fra 7.4.2017 til og med den 17.04.2017 
 

Boligforeningen AAB - afdeling 66 | Sverrigsgade 3 A, st. tv | 2300 København S |