Forside

AAB - afdeling 66

Velkommen til AAB - Afdeling 66´s lokale hjemmeside


 
April 2019

Festlokalet
Det er ikke muligt at leje festlokalet i perioden fra den 15. april til og med den 24. april 2019.  
Ejendomskontoret er ferielukket

Vores ejendomsfunktionær holder ferie den 15.4.2018 til og med den 22.4.2018.


Det betyder at ejendomskontoret er lukket i denne periode.

Hvis du i har brug for at komme i kontakte med ejendomskontoret og det ikke kan vente til tirsdag den 23.4.2018

 
     kan du:sende en mail til afd66@aab.dk
     på opslagstavlen ved vaskeriet, findes en liste med telefonnumre, der kan benyttes i
     yderste nødstilfælde, fx vandskade, stormskade eller hvis dit toilet er total stoppet.
 

Da bestyrelsen også er afvikler ferie i samme periode vil mails kun blive besvaret, hvis vi vurderer at det ikke kan vente til Bernd er tilbage
Marts 2019

Aflæsning af el-måler

En del af vore beboere kan ikke selv aflæse deres elmåler, da denne er i et aflåst rum.

Vi beder dig aflevere brevet fra Radius i vores postkasse ved vaskeriet, senest 5 dage før du ønsker aflæsningen skal ske.

Bernd vil så aflæs måleren og aflevere brevet tilbage til dig, påført målertallet, inden  fristens udløb.

Herefter skal du selv indberette til Radius

.

 


 
 

Boligforeningen AAB - afdeling 66 | Sverrigsgade 3 A, st. tv | 2300 København S |