Afdelingen » Affaldshåndtering
SÅDAN SKAL DU SORTERE DIT AFFALD
 • Mad(rester) og andet bioaffald skal i de grønne plastposer og derefter i spanden til bioaffald, som
 • findes i alle skraldeskure.
 • Tøj og sko skal i beholderne til dagrenovation – altså de almindelige skraldespande, der findes i alle skraldeskurene
 • Aviser, blade, reklamer og bøger skal i papircontainerne
 • Pap skal foldes sammen og lægges i papcontainerne
 • Flasker og skyllede glas (evt. med låg) skal i flaskecontaineren
 • Metal, inkl. gryder, pander og bestik skal i metalcontaineren
 • Plast skal i containeren til plasti
 • Batterier skal i battericontainere
 • Haveaffald fra have/altan skal placeres bag storskraldsskuret
 • Porceløn og krystalglas skal på kommunens genbrugsstation
Læs om affaldssortering og nærmeste genbugsstation på https://www.kk.dk/indhold/sortering-af-affald

Det er på genbrugsstationen du får flere gratis poser til dit bioaffald


​__________DU FINDER AFFALDSCONTAINERNE HER:

Sverrigsgade 1A:
Pap
Papir & reklamer
Flasker
Batterier
Metal
Plast
Småt elektronik

Sverrigsgade 5:
Pap
Papir & reklamer
Metal
Plast
Småt elektronik

Sverrigsgade 7:
Pap
Papir & reklamer
Metal
Plast
Småt elektronik

Hallandsgade 9:
Batterier
Metal
Plast
Småt elektronik

Storskraldsskuret v/ Sverrigsgade 12:
Pap
Papir & reklamer
Flasker
Batterier
Haveaffald
Metal
Plast
Småt elektronik

Sverriggade 13 og 20 samt Brigadevej 24
Papir & reklamerREGLER FOR BRUG AF STORSKRALDSSKURET
Der må kun sættes følgende i storskraldsskuret:
 • Møbler (herunder også havemøbler og parasoller)
 • Store genstande (fx tæpper, cykler, madrasser, m.v.)
 • Stort elektronik (fx hårde hvidevarer, tv, computerskærme, stationære
 • computere, m.v.)
Du kan læse mere om sortering af affald i det brev, der er omdelt til alle beboere i
Februar 2018. Oversigten over affaldssortering og containere hænger ligeledes på
indersiden af storskraldsskurets dør.

Skuret må ikke anvendes til ophold, varmestue eller overnatning
HUSK altid at låse skuret efter brug
Boligforeningen AAB - afdeling 66 | Sverrigsgade 3 A, st. tv | 2300 København S |